Nieuws

Wetenschappelijk onderzoek

Bij ENYOY onderzoeken we, samen met wetenschappers van het Amsterdam UMC en de Universiteit Maastricht, hoe we zo goed mogelijk kunnen aansluiten op de behoeften van Nederlandse jongeren. Allereerst zullen 125 jongeren het platform uitproberen en met ons meedenken over hoe behulpzaam ENYOY is bij het verminderen van hun klachten. Op basis van hun ideeën kunnen we het platform verder verbeteren. Daarna maken we het online beschikbaar voor alle jongeren.

Graag informeren we je hier over ons wetenschappelijk onderzoek en delen we gepubliceerde artikelen.


Online Indicated Preventive Mental Health Interventions for Youth: A Scoping Review

Psychische klachten beginnen vaak als je tussen de 12 en 25 jaar bent. Jongeren vroeg behandelen, namelijk wanneer er beginnende psychische klachten zijn (indicatieve preventie), kan helpen om de ontwikkeling tot ernstigere psychische aandoeningen te voorkomen. Maar de stap om hulp te zoeken kan soms groot zijn. Online interventies kunnen een oplossing hiervoor bieden. Deze review is een overzicht van de meest recente onderzoeken naar indicatieve preventie interventies voor jongeren.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

ENgage YOung people earlY (ENYOY): a mixed-method study design for a digital transdiagnostic clinical – and peer- moderated treatment platform for youth with beginning mental health complaints in the Netherlands

Dit artikel bevat het studieprotocol van ENYOY. Kortom, er staat in wat de achtergrond is van ENYOY en hoe we het gaan onderzoeken!

Klik hier om het hele artikel te lezen.