Nieuws

Wetenschappelijk onderzoek

Bij ENYOY onderzoeken we, samen met wetenschappers van het Amsterdam UMC en de Universiteit Maastricht, hoe we zo goed mogelijk kunnen aansluiten op de behoeften van Nederlandse jongeren. Allereerst zullen 125 jongeren het platform uitproberen en met ons meedenken over hoe behulpzaam ENYOY is bij het verminderen van hun klachten. Op basis van hun ideeën kunnen we het platform verder verbeteren. Daarna maken we het online beschikbaar voor alle jongeren.

Graag informeren we je hier over ons wetenschappelijk onderzoek en delen we gepubliceerde artikelen.


The Effects of a Digital, Transdiagnostic, Clinically and Peer-Moderated Treatment Platform for Young People With Emerging Mental Health Complaints: Repeated Measures Within-Subjects Study

Deze studie onderzocht de effecten van het gebruik van het ENYOY-platform op psychische klachten, psychosociaal functioneren en positieve gezondheid. 131 jongeren maakten zes maanden gebruik van het ENYOY-platform. Er werd een afname van psychische klachten en een verbetering van psychosociaal functioneren gevonden, met grote effectgroottes, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, therapiedeelname en community-activiteit. Ook werden verbeteringen gevonden in kwaliteit van leven, welzijn en zingeving. Gunstig was dat verbeteringen op alle uitkomstmaten werden gevonden tussen aanvang en drie maanden, en tussen drie en zes maanden, en deze verbeteringen bleven stabiel bij follow-up.

Kortom, het ENYOY-platform heeft potentieel als digitale transdiagnostische interventie voor het aanpakken van beginnende psychische klachten bij jongeren in Nederland. Ook legde de studie de basis voor verder onderzoek in de vorm van een gerandomiseerde klinisch trial. Deze positieve resultaten pleiten voor het uitbreiden van de gebruikerspopulatie en de dienstverlening van het platform.


Klik hier om het hele artikel te lezen.


Frontiers | Moderated digital social therapy for young people with emerging mental health problems: A user-centered mixed-method design and usability study

Op dit artikel zijn we van ENYOY extra trots, want hier staan de jongeren centraal die online zijn geweest op het platform. Het is belangrijk dat een gemodereerd sociaalbehandel-platform effectief is, maar hoe ervaren jongeren het eigenlijk zelf om online te zijn? We onderzochten de gebruiksvriendelijkheid, de gebruikservaring, impact en verbinding van het platform. Deze werden allemaal positief bevonden!

Jongeren gaven bijvoorbeeld aan dat ENYOY inclusief en gebruiksvriendelijk voelde. Een jongere vertelde: 'Ik denk dat ik mezelf beter heb leren kennen'. Een ander gaf aan 'ik ervaar nog steeds stress, maar ik vind het makkelijker om in 1 minuut weg te laten gaan in plaats van 10'. En weer een ander zei: 'een paar van de oefeningen veranderden echt mijn manier van denken, zo van, oh, ik kan er ook op deze manier naar kijken. En dat heeft me echt geholpen'.

Ook kwamen uit de interviews met jongeren een hoop tips voor verbetering. Al deze tips zijn naar het 'ontwikkel'-team in Australia doorgestuurd zodat het platform verder verbeterd kan worden.


Klik hier om het hele artikel te lezen.

Usability, Feasibility, and Effect of a Biocueing Intervention in Addition to a Moderated Digital Social Therapy-Platform in Young People With Emerging Mental Health Problems: A Mixed-Method Approach

In de pubertijd verandert er een hoop; een scala aan fysische, sociale en psychische veranderingen vindt plaats. Hersengebieden die belangrijk zijn voor arousal en beloning ontwikkelen snel, waardoor jongeren gevoeliger worden voor stress en emotionele reactiviteit. De copingstrategieën om hiermee om te leren gaan, beginnen zich hierná te vormen. Omdat deze zich pas later ontwikkelen, ontstaat er een situatie waar - zoals Steinberg het mooi zegt - 'een motor start zonder dat er een ervaren bestuurder achter het stuur zit'. Hierdoor ervaren jongeren meer negatieve emoties en ervaren zij meer psychologische stress; waardoor de kans op mentale klachten toeneemt.

In deze studie onderzochten we of we jongeren konden helpen met deze copingstrategieën ontwikkelen; namelijk emotioneel bewustzijn vergroten, om daarmee beter stress te kunnen reguleren. Dit door middel van biocuien en het gebruik van het ENYOY platform (ENYOY Onderzoek). Beter stress kunnen reguleren hangt namelijk samen met minder mentale klachten.

We vonden dat biocuien in combinatie met het gebruik van ENYOY het emotionele bewustzijn vergrootte. Het scheen niet te helpen met stress-regulatie (in het artikel geven we mogelijke verklaringen hiervoor). De jongeren gaven aan dat ze verbeteringen ervoeren in reflecteren over gevoelens en hun gedrag leerden te veranderen op basis hiervan.

"Ik vond het leuk om de smartwatch te gebruiken. Ik vond de notificaties prettig, bijvoorbeeld 'Hee, kijk uit, je hartslag is best hoog, is er iets aan de hand?' [...] doordat het apparaat aangaf dat er misschien wat aan de hand was, hielp me dat om daar meer mindful van te zijn. Dat vond ik erg fijn".

Klik hier om het hele artikel te lezen.


Online Indicated Preventive Mental Health Interventions for Youth: A Scoping Review

Psychische klachten beginnen vaak als je tussen de 12 en 25 jaar bent. Jongeren vroeg behandelen, namelijk wanneer er beginnende psychische klachten zijn (indicatieve preventie), kan helpen om de ontwikkeling tot ernstigere psychische aandoeningen te voorkomen. Maar de stap om hulp te zoeken kan soms groot zijn. Online interventies kunnen een oplossing hiervoor bieden. Deze review is een overzicht van de meest recente onderzoeken naar indicatieve preventie interventies voor jongeren.

Klik hier om het hele artikel te lezen.


ENgage YOung people earlY (ENYOY): a mixed-method study design for a digital transdiagnostic clinical – and peer- moderated treatment platform for youth with beginning mental health complaints in the Netherlands

Dit artikel bevat het studieprotocol van ENYOY. Kortom, er staat in wat de achtergrond is van ENYOY en hoe we het gaan onderzoeken!

Klik hier om het hele artikel te lezen.